Børn og begravelser?

Det kan være svært at vide, hvor meget eller hvor lidt børn skal inddrages i forbindelse med en bisættelse eller en begravelse – særligt når det er en forælder, som er død. Det anbefales, at børn kommer med til deres forældres begravelse, men der er en række forhold, som er vigtige at tage højde for, for at det forløber på bedst mulig vis. Det er vigtigt, at børn er med til forberedelserne til begravelsen, så de forberedt på, hvordan den kommer til at forløbe. Desuden er det vigtigt, at børn er sammen med en voksen under hele begravelsen. Sammen med familie og venner kan barnet ved en begravelse være med til at sørge og mindes afdøde. Der er også her, at det bliver virkeligt for barnet, at mor eller far er gået bort. Samtidig ser barnet, hvad der sker med afdøde, hvilket kan medvirke til at forhindre fantasier, som kan lede til angst og uro. Tages børn ikke med til begravelsen, kan de komme til at føle sig holdt uden for fællesskabet. Ikke kun selve begravelsen, men også måden hvorpå voksne taler med børn om afdøde mennesker, er vigtig. Her er det vigtigt at være så konkret som mulig og bruge ordet ”død” i stedet for diverse omskriver heraf, som børn ikke forstår. Er du i tvivl om, hvordan du skal håndtere børn i forbindelse med dødsfald, kan du kontakte Tistrup Begravelsesforretning, hvor bedemændene står klar til at hjælpe dig.