Sunde levende lys – Bedre indeklima for dine børn

Inden du tænder dine stearinlys i hjemmet, skal du lige tænke efter en ekstra gang, hvilket hænger sammen med, at partiklerne fra dine stearinlys har samme potentiale til at skade din krop på lige vis med os fra dieselbiler, hvilket er blevet konkluderet af en række danske forskere.

Hvad viser forsøgene?

Forsøgene viser nærmere bestemt, at partikler fra stearinlys starter betændelsesreaktioner i lungerne, hvilket kan skade din celler – endda flere skader end partikler fra diesel fra tunge maskiner såsom gaffeltrucks eller 25 år gamle biler. Dette er helt ny forskning, da stearin ikke tidligere er blevet sammenlignet med diesel. Mere specifikt kan skader fra stearinlyspartikler være medvirkende til at forværre astma, udløse bronkitis eller i værste fald give lungekræft eller øge risikoen for hjertesygdomme.

Brug færre stearinlys

Generelt er rationalet bag disse undersøgelser, at det er en god ide at nedjustere sit forbrug af stearinlys og søge mod andre alternativer. Derfor bør du f.eks. anvende soyalys, hvis du fortsat ønsker at benytte levende lys uden at skulle udsættes for de potentielle skader, som brugen af traditionelle stearinlys medfører.

Hvilke anbefalinger findes der i forhold til begrænsning af partikler fra stearinlys?

Af det nedenstående kan du læse om de anbefalinger, der findes angående begrænsning af stearinlyspartikler:

  • Begræns generelt dit brug af levende stearinlys
  • Find sundere alternativer
  • Undgå brug af duftlys, da de særligt kan irritere luftvejene
  • Gå efter svanemærkede lys. Med dette mærke stilles der krav til, hvor meget lysene må sode
  • Stil ikke levende lys i træk. Dette får dem til at sode mere
  • Sluk lyset med en lyseslukker med klemmefunktion. Herved undgår du, at vægen ryger efterfølgende